parallax background

Ideą projektu jest promowanie turystyki, umacnianie i podnoszenie świadomości mieszkańców danego regionu o najważniejszych zabytkach, muzeach, miejscach kultury, sztuki, innych atrakcjach turystycznych, wydarzeniach, czy wybitnych osobistościach.

Model współpracy biznesowej

Klienci spółki Banknoty Pamiątkowe Sp. z o.o. są Emitentami danego banknotu.

Najbliższa emisja: 28.11.2020

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie

Sprzedaż wyłącznie on-line na stronie: www.muzeumdiecezjalnetarnow.esouvenir.pl