parallax background

Ideą projektu jest promowanie turystyki, umacnianie i podnoszenie świadomości mieszkańców danego regionu o najważniejszych zabytkach, muzeach, miejscach kultury, sztuki, innych atrakcjach turystycznych, wydarzeniach, czy wybitnych osobistościach.

Model współpracy biznesowej

Klienci spółki Banknoty Pamiątkowe Sp. z o.o. są Emitentami/Partnerami Emisji danego banknotu.