Sklep internetowy „Banknoty Pamiątkowe 0 Euro” dostępny pod adresem internetowym esouvenir.pl, prowadzony jest przez Banknoty Pamiątkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000833995, NIP: 9512499680, REGON: 38580518800000, z kapitałem zakładowym 5000,00 zł.